Invitasjon til medlemsmøte i Kommunalrettslig forum 14. juni 2017

Styret inviterer til medlemsmøte i Kommunalrettslig forum onsdag 14. juni 2017 med tema "Komunene og personopplysningsloven". Innledere er  Arnt Olav Aardal, advokat/senior manager i BDO og Anett Fossum, leder av juridisk seksjon i Lørenskog kommune.

Tid: Onsdag 14. juni 2017, kl. 14.00 til 16.00  Sted:  Togaloftet i R5, Akersgata 59

Invitasjon 14. juni 2017 (pdf)

Meld deg på her: edvard-thorolf.aspelund@kmd.no
Spørsmål om møter og aktiviteter i forumet kan rettes til styremedlemmene.
Elen Schmedling Gimnæs
KS Bedrift
Styreleder
tlf. 48287550
e-post: elen.gimnas@ks.no

Edvard Aspelund
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Styremedlem
tlf. 970 52 706
e-post: edvard-thorolf.aspelund@kmd.dep.no
Irene Sogn
Borgarting Lagmannsrett
Styremedlem
tlf. 920 55 672
e-post: irene.sogn@domstol.no

Oddny Ruud Nordvik
Romerike Revisjon IKS
Styremedlem
tlf. 975 74 240
e-post:oddny.nordvik@romerikerevisjon.no
Elisabeth Aasheim
KS Advokatene
Styremedlem
tlf. 93 65 35 88
e-post: elisabeth.aasheim@ks.no

Lars Marius Heggberget
Kommuneadvokaten i Oslo kommune
Styremedlem
tlf. 901 24 471
e-post: lars-marius.heggberget@kao.oslo.kommune.no