For medlemmer

Som medlem i Kommunalrettslig forum får du
 
  • faglig påfyll gjennom temamøter om dagsaktuelle kommunalrettslige og tilgrensende spørsmål
  • informasjon om våre temamøter sendt direkte til deg
  • tilgang til faglig diskusjon
  • bidra til et levende kommunalrettslig miljø
     
Kommunalrettslig Forum er bygget opp som en fri og uavhengig forening med medlemskap i to kategorier: Personlige medlemmer og støttemedlemmer/organisasjonsmedlemmer.

Bare de personlige medlemmene har stemmerett på årsmøtet, men støttemedlemmene er viktige som økonomiske bidragsytere. Medlemmene og representanter fra støttemedlemmene vil få tilsendt innbydelse og informasjon om medlemsmøter.

Medlemskontingent
kr. 150 pr år for personlige medlemmer
kr. 800 pr. år for støttemedlemmer (organisasjoner/bedrifter/offentlige organer)

For medlemskap - send en e-post til:
Erland.aamodt1@gmail.com. Skriv navn, adresse, e-post og type medlemsskap. Støttemedlemmer (organisasjoner/bedrifter/offentlige organer) bes oppgi kontaktperson.
Spørsmål om møter og aktiviteter i forumet kan rettes til styremedlemmene.
Elen Schmedling Gimnæs
KS Bedrift
Styreleder
tlf. 48287550
e-post: elen.gimnas@ks.no

Edvard Aspelund
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Styremedlem
tlf. 970 52 706
e-post: edvard-thorolf.aspelund@kmd.dep.no
Irene Sogn
Borgarting Lagmannsrett
Styremedlem
tlf. 920 55 672
e-post: irene.sogn@domstol.no

Oddny Ruud Nordvik
Romerike Revisjon IKS
Styremedlem
tlf. 975 74 240
e-post:oddny.nordvik@romerikerevisjon.no
Elisabeth Aasheim
KS Advokatene
Styremedlem
tlf. 93 65 35 88
e-post: elisabeth.aasheim@ks.no

Lars Marius Heggberget
Kommuneadvokaten i Oslo kommune
Styremedlem
tlf. 901 24 471
e-post: lars-marius.heggberget@kao.oslo.kommune.no