Neste temamøte 14. juni 2017:
Kommunene og personopplysningsloven


 

Velkommen til Kommunalrettslig Forum

Kommunalrettslig Forum skal fremme og utbre interesse og kunnskap om kommunalrett og andre tilgrensende spørsmål. Det er en viktig intensjon at forumet fungerer som brobygger mellom universitets- og forskningsmiljøene, sentralforvaltningen, kommunesektoren, privatpraktiserende advokater og andre som arbeider "i feltet".

Invitasjon til medlemsmøte i Kommunalrettslig forum 14. juni 2017

Styret inviterer til medlemsmøte i Kommunalrettslig forum onsdag 14. juni med tema "Kommunene og personopplysningsloven"