Om oss

Kommunalrettslig Forum skal fremme og utbre interesse og kunnskap om kommunalrett og andre tilgrensende spørsmål. Kommunesektorens betydning i norsk forvaltning er stadig økende. Dette er bakgrunnen for at forumet ble opprettet. Diskusjonstemaer som lokalt folkestyre versus behovet for statlig styring, lovpålagte bindinger og rettigheter kontra lokal frihet til prioritering er noen eksempler på interessante og viktige spørsmål som det er naturlig å ta opp med en kommunalrettslig innfallsvinkel. Forumet er først og fremst ment å være en arena for faglig diskusjon mellom jurister og andre med interesse i kommunalrettslige spørsmål - i vid betydning. Det er en viktig intensjon at forumet fungerer som brobygger mellom universitets- og forskningsmiljøene, sentralforvaltningen, kommunesektoren, privatpraktiserende advokater og andre som arbeider "i feltet". Kommunalrettslig Forum ble stiftet i juni 1992.
Spørsmål om møter og aktiviteter i forumet kan rettes til styremedlemmene.
Elen Schmedling Gimnæs
KS Bedrift
Styreleder
tlf. 48287550
e-post: elen.gimnas@ks.no

Edvard Aspelund
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Styremedlem
tlf. 970 52 706
e-post: edvard-thorolf.aspelund@kmd.dep.no
Irene Sogn
Borgarting Lagmannsrett
Styremedlem
tlf. 920 55 672
e-post: irene.sogn@domstol.no

Oddny Ruud Nordvik
Romerike Revisjon IKS
Styremedlem
tlf. 975 74 240
e-post:oddny.nordvik@romerikerevisjon.no
Elisabeth Aasheim
KS Advokatene
Styremedlem
tlf. 93 65 35 88
e-post: elisabeth.aasheim@ks.no

Lars Marius Heggberget
Kommuneadvokaten i Oslo kommune
Styremedlem
tlf. 901 24 471
e-post: lars-marius.heggberget@kao.oslo.kommune.no